Idź do treci

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

W latach 2007-2010 odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie, którą ukończyła złożeniem egzaminu zawodowego.  W latach 2007-2012 odbywała prawnicze stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na WPiA UMCS w Lublinie. Autorka rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania karnego, na temat „Ekstradycja w polskim prawie karnym” .

Autorka  publikacji zagranicznych i krajowych, w tym min.:

 1. „Kilka uwag o eutanazji (w ujęciu prawa karnego)”  Księga Jubileuszowa Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 55 lat WPiA UMCS, 2004 r.,
 2. „Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako jeden ze środków probacyjnych. Zarys problemu”  Studenckie Zeszyty Naukowe „Consensus” nr 7/2007,
 3. „Ekstradycja i jej substytuty. Zarys problematyki”  Wojskowy  Przegląd Prawniczy  nr 3/2008,
 4. „Kodeks  karny  i kodeks  postępowania  karnego  po  dziesięciu  latach  obowiązywania. Ocena i perspektywy  zmian.” Sprawozdanie z Konferencji Naukowej. Nałęczów , 22 – 24 VI 2008. (Prokuratura i Prawo nr 2/2009),
 5. „Lubelskie Seminarium Naukowe – Bigamia” Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w dniu 10 XII 2009 roku. Prokuratura i Prawo nr 5/2010,
 6. „Ułaskawienie” współautorstwo w podręczniku akademickim pt „ Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym”. Wolters Kluwer. Warszawa 2012 r.,
 7. „Ekstradycja – rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych”. Prawo w działaniu, nr 11. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2012 r.,
 8. „Декілька зауважень щодо екстрадиції в законодавстві Республіки Польща” Держава и право,  Kijów 2012 r.
 9. „Postępowanie dyscyplinarne. Zagadnienia wybrane”. Opublikowano w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Prawo i podatki. Poznań 2017, ISBN: 978-83-65677-35-8, s.79-84
 10. „Internacjonalizacja prawa karnego procesowego. Zagadnienia wybrane” Opublikowano w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Prawo i podatki. Poznań 2017, ISBN: 978-83-65677-35-8, s. 84 -89
 11. „Przestępstwa znieważenia oraz ograbienia zwłok, grobu i miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 i 2 k.k.)” opublikowano nr 1/2018 Prokuratura i Prawo, ISSN 1233–2577, s. 16-42
 12. „Pozycja oskarżonego w procesie karnym. Zagadnienia wybrane”. Opublikowano w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN:, 978-83-65917-70-6, s.45-49
 13. „Ułaskawienie w ujęciu historycznym. Zagadnienia wybrane.” Opublikowano w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN:, 978-83-65917-70-6, s.50-54
 14. „Przestępstwo znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby (art.261 k.k)” opublikowano w: Ius Novum vol.12, nr 1 2018 r., ISSN: 1897-5577, s. 205-227
 15. „Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony” opublikowano w: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 22, ISSN: 1643-0484, s. 104 – 113.
 16. „Stalking w ujęciu statystycznym i prawnoporównawczym” Opublikowano w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN: 978-83-65677-93-8, s. 12-17
 17. „Kilka uwag o przestępstwie stalkingu w prawie polskim” Opublikowano w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN: 978-83-65677-93-8, s. 7-11
 18. Kilka uwag na temat autonomii i tzw. „miru” uczelni wyższej. Rozdział w monografii „Naruszenie miru domowego” pod red. Marka Mozgawy. Wolters Kluwer Warszawa 2019 r., ISBN 978-83-8160-618-9
 19. Kilka uwag na temat prawa do odmowy zeznań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 24, 2019 r., ISSN 1730-3508
 20. Z problematyki trybów ścigania” Prawo w działaniu. Tom 41. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Wolters Kluwer, s. 113-125
 21. „Znęcanie się nad osobą najbliższą – aspekt karnoprocesowy” w: Znęcanie się pod red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer 2020, s. 495-509.
 22. „Przestępstwo doprowadzenia do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.)”, w: MATERIALY X Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi , X International Scientific Conference «INNOVATSIYNYY ROZVYTOK PRAVOVOYI NAUKY V UMOVAKH MODERNIZATSIYI SUSPILʹSTVA» («JURIDICAL SCIENCE INNOVATIVE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIAL MODERNIZATION») Tom I, 28 lyutoho 2020 roku, February 28th, 2020, Kyyiv 2020, s. 332-337
 23. „Pardon in the polish code of criminal procedur – analysis of the institution” w: Materiały XI International Scientific Conference „MODERN LAW IN THE ERA OF SOCIAL TRANSFORMATION” Tom І, February 26 th 2021, Kyyiv 2021, s. 251-253, ISBN 9789668126895
 24. The offences of exploitation of prostitution in Polish penal law w: Yurydychnyy visnyk Nr 2 (59) 2021, Naukovi pratsi Natsionalʹnoho Aviatsiynoho Universytetu, Kyyiv 2021, s. 183-190, ISSN 2307 – 9061
 25. „Approach to Bigamy in the Penal Codes Applicable in the Polish lands in the 20 th Century, s. 1093-1108, w materiały pokonferencyjne: Nadeje pravni vendy 2020, Pravni veda v praxi, Plzen 2021

Kontakt bezpośredni:

adwokat@mozgawa-saj.pl
ADAM SAJ
ADAM SAJ

Radca prawny

radca@adamsaj.pl
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
czytaj więcej
DR MARTA MOZGAWA-SAJ
DR MARTA MOZGAWA-SAJ

Adwokat

adwokat@mozgawa-saj.pl
Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
czytaj więcej
KAROLINA DZIACHAN
KAROLINA DZIACHAN

Radca prawny

karolina.dziachan@adamsaj.pl
Radca prawny, od 2020 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
czytaj więcej
JAROSŁAW SZYMCZYK
JAROSŁAW SZYMCZYK

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
czytaj więcej
DOMINIKA JĘDREJ
DOMINIKA JĘDREJ

Radca prawny

dominika.jedrej@adamsaj.pl
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
czytaj więcej
NATALIA WIERZEJSKA
NATALIA WIERZEJSKA

Prawnik

natalia.wierzejska@adamsaj.pl
Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo.
czytaj więcej
MICHAŁ BASAK
MICHAŁ BASAK

Aplikant radcowski

michal.basak@adamsaj.pl
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
czytaj więcej
KAMIL WOLANIN
KAMIL WOLANIN

Aplikant radcowski

kamil.wolanin@adamsaj.pl
Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
czytaj więcej
ŻANETA PIĘDZIA
ŻANETA PIĘDZIA

Kierownik sekretariatu

zaneta.piedzia@adamsaj.pl
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi na UMCS w Lublinie.
czytaj więcej
POTRZEBUJESZ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Kontakt w sprawie pomocy prawnej ze strony kancelarii Adam Saj

  Imię *

  Nazwisko

  Adres email *

  Numer telefonu

  Twoja wiadomość *

  Załącznik plik (zip, doc, jpg)

  Wysyłając nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytania – W takim przypadku Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. lit. a RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres administratora danych osobowych. Jeśli za pośrednictwem formularza wyślesz nam umowy lub inne dokumenty w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie należytego wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

  Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych dowiesz się z naszej Polityki prywatności