Idź do treci

W wielu miejscach w Internecie możesz znaleźć usługi związane odzyskiwaniem pieniędzy z tytułu zawyżonych kosztów kredytu. Usługi te są charakteryzowane w sposób bardzo ogólny, w wyniku czego trudno określić na jakiej podstawie ma nastąpić zwrot kosztów kredytu gotówkowego. Jako konsument wiesz tylko tyle, że niezbędne będzie sprawdzenie umowy kredytowej, a w niektórych przypadkach Twojego BIKu. 

Na czym polega zwrot zawyżonych kosztów kredytu? Jakiej pomocy możesz oczekiwać od instytucji oferującej taką usługę? Na te i wiele innych pytań dotyczących możliwości odzyskania środków odpowiemy w poniższym artykule. 

Zwrot zawyżonych kosztów kredytu

Liczba instytucji wyspecjalizowanych w zwrotach bankowych rośnie, a co za tym idzie rośnie liczba oferowanych w tym obszarze usług. Wydawać by się mogło, że konsumenci posiadający kredyt gotówkowy mogą skorzystać z całej gamy usług ukierunkowanych na zwrot zawyżonych kosztów kredytu i odzyskiwanie odsetek od kredytu. W praktyce większość tego typu usług opiera się na dwóch instrumentach:

 • przeniesieniu kredytu do innego banku, w którym prowizja jest niższa, 
 • skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. 

Związek Zwrotów Bankowych ZwrotyBankowe.pl pisze wyraźnie, że to sankcja kredytu darmowego stanowi podstawę do zwrotu ewentualnych kosztów. Równocześnie, podstawą do skorzystania z sankcji – zgodnie z art. 45 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim – są błędy w umowie kredytowej. Stąd też firmy oferujące zwrot zawyżonych kosztów kredytu w pierwszej kolejności koncentrują się na przedmiotowej umowie kredytowej. 

Zwrot kosztów kredytu gotówkowego – Czy to legalne?

Na forach internetowych można się natknąć na bardzo różne opinie, w tym obawy o legalność działań podejmowanych przez instytucje oferujące możliwość odzyskania kosztów kredytu. O ile istnieje podstawa prawna do podejmowania wyżej wskazanych działań, o tyle nie wszystkie firmy i instytucje posiadają kompetencje niezbędne do tego, żeby rzetelnie sprawdzić Twój kredyt. Dlatego, jeśli chcesz sprawdź swój kredyt – a mówiąc bardziej precyzyjnie umowę kredytową – zwróć się do instytucji o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu. Jedną z takich instytucji jest z pewnością Radca Prawny. Lublin to nie wyłączny obszar mojej działalności. Korzystając z możliwości oferowanych przez środki porozumiewania się na odległość mogę pomóc Klientom z terenu całego kraju, co wspólnie ze swoimi współpracownikami robię od wielu lat. 

Sprawdź swój kredyt – Na czym to polega?

Jak już wspomnieliśmy sprawdzenie kredytu polega de facto na weryfikacji i analizie umowy kredytowej. Praktyka – mojej Kancelarii, jak i innych podmiotów działających w obszarze szeroko rozumianych zwrotów bankowych – pozwala twierdzić, iż większość podpisywanych umów kredytowych zawiera błędy i zapisy niezgodne z ustawą. Niektóre źródła podają, że błędami obarczonych jest aż 90% umów. Należy się jednak spodziewać, iż ten odsetek będzie malał, ponieważ wraz ze wzrostem świadomości konsumentów wzrasta ostrożność banków, które nie chcą ryzykować potencjalnych procesów sądowych. 

Sprawdzenie umowy kredytowej

Pierwszym i najważniejszym krokiem przy wszelkich próbach odzyskiwania odsetek od kredytów i ich zawyżonych kosztów jest sprawdzenie umowy kredytowej. W umowach może pojawić się wiele błędów proceduralnych, które utrudniają i fałszują przejrzystość oraz zrozumienie umowy przez konsumenta. Jakie to błędy? 

Wadliwe zapisy odnajdujemy m.in. w umowach zawieranych na odległość. Naruszają one prawa konsumenta lub powodują niejasności. Jednym z częstych przykładów błędów w tego typu umowach jest błędna informacja na temat prawa do odstąpienia od umowy. Nie oznacza to bynajmniej, że umowy podpisywane stacjonarnie w siedzibie banku lub instytucji finansowej są wolne takich błędów czy niejasności. Identyfikowane przez nas błędy dotyczące warunków umowy mogą wprowadzać klientów w błąd lub narażać ich na ryzyko nieświadomego przyjęcia niekorzystnych warunków. To dotyczy różnych aspektów umowy, takich jak:

 • terminy, 
 • opłaty, 
 • zobowiązania. 

W umowach kredytowych nader często napotykamy na błędne informacje dotyczące stopy oprocentowania i RRSO. Błędy w tym obszarze skutkują wprowadzaniem klienta w błąd co do rzeczywistych kosztów kredytu.

Odzyskiwanie odsetek od kredytu i zwrot kosztów kredytu gotówkowego – Kto może na tym skorzystać? 

Klienci banków często zastanawiają się, czy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, a co za tym idzie uzyskać zwrot kosztów kredytu gotówkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przesłanką do skorzystania z sankcji są opisane powyżej błędy w umowach. Dlatego też o tym, czy jesteśmy uprawnieni do zwrotu kosztów kredytu możemy się dowiedzieć dopiero po analizie i sprawdzeniu umowy. Niektóre firmy oferują nam możliwość automatycznej weryfikacji umowy online. My jednak polegamy na ręcznej analizie, dzięki której mamy pewność, że nie umknęły nam żadne kruczki, ani dwuznaczności w treści analizowanej umowy. Błędy i zapisy niezgodnie z Ustawą to jednak nie jedyne kryteria, które musimy spełnić, aby starać się o  zwrot zawyżonych kosztów kredytu. 

Sprawdź swój kredyt – Czy kwalifikujesz się do zwrotu środków?

Kryteria, jakie musi spełnić kredyt, aby starać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów obejmują:

 • kwotę kredytu – nie może ona przekraczać 255 000 zł, 
 • okres kredytowania – umowa musi być zawarta na minimum 12 miesięcy, 
 • terminowe spłaty – wiele firm specjalizujących się odzyskiwaniu środków z kredytów gotówkowych zwraca uwagę na terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z podpisanej umowy, 
 • termin podpisania umowy – sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie w przypadku umów podpisanych w okresie od 18.12.2011 roku do chwili obecnej. 

Do starania się o zwrot środków są uprawnieni konsumenci, którzy wciąż spłacają przedmiotowe zobowiązanie lub spłacili kredyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Kontakt w sprawie pomocy prawnej ze strony kancelarii Adam Saj

  Imię *

  Nazwisko

  Adres email *

  Numer telefonu

  Twoja wiadomość *

  Załącznik plik (zip, doc, jpg)

  Wysyłając nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytania – W takim przypadku Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. lit. a RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres administratora danych osobowych. Jeśli za pośrednictwem formularza wyślesz nam umowy lub inne dokumenty w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie należytego wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

  Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych dowiesz się z naszej Polityki prywatności