Idź do treci

Decyzja o zaciągnięciu kredytu wiąże się z kilku-, a nierzadko nawet kilkudziesięcioletnim zobowiązaniem. Dlatego podpisanie umowy bez jej dokładnej analizy i zrozumienia zawartych w niej warunków jest ryzykowne.

Niewłaściwie dopasowany kredyt, ukryte opłaty czy niewygodne warunki spłaty mogą prowadzić do znacznego obciążenia budżetu, a w skrajnych przypadkach do zadłużenia i daleko idących konsekwencji prawno-finansowych. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej?

Zrozumienie warunków umowy

Podpisując umowę kredytową, zobowiązujesz się do spełnienia określonych warunków. To co powinno być w podpisanym przez Ciebie dokumencie jednoznacznie zdefiniowane to przede wszystkim:

Kwota kredytu
Suma, którą pożyczasz od banku. Co ważne, do kwoty kredytu nie wlicza się odsetek, ani opłat, jakie ponosisz z tytułu zaciągniętego zobowiązania. Obejmuje ona wyłącznie kwotę, którą uzyskujesz do dyspozycji. Dlaczego to podkreślamy? Bo zdarza się, że instytucje finansowe na potrzeby np. obliczania oprocentowania doliczają do kwoty kredytu prowizje i inne opłaty, co jest niezgodne z prawem i stanowi podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego

Raty kredytu

Wartość twojego miesięcznego zobowiązania. 

Okres kredytowania

Czas, w którym musisz spłacić pożyczkę. W tym miejscu warto mieć na uwadze fakt, iż dłuższy okres kredytowania może oznaczać niższe raty, przy jednoczesnym wyższym koszcie całkowitym kredytu. Wynika to z dłuższego okresu naliczania odsetek. 

Oprocentowanie
Oprocentowanie stanowi jedną ze składowych kosztu kredytu. Może stałe lub zmienne, co wpływa na wysokość miesięcznej raty. 

Oprocentowanie i inne koszty kredytu

Jak już wspomnieliśmy oprocentowanie stanowi jedną ze składowych kosztów kredytu. Istnieje wiele innych kosztów związanych z kredytem, o których powinieneś wiedzieć przed podpisaniem umowy. To m.in.:

 • opłata przygotowawcza – jednorazowa opłata, której bank może zażądać (nie musi)za rozpatrzenie wniosku kredytowego i przygotowanie umowy, 
 • opłata administracyjna – niektóre banki pobierają regularne opłaty za zarządzanie kredytem, 
 • prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania – jeśli planujesz wcześniejszą spłatę kredytu, warto zwrócić uwagę, czy umowa przewiduje opłaty za takie działanie, 
 • koszty ubezpieczenia kredytu – ubezpieczenie może być wymagane w przypadku niektórych kredytów, np. hipotecznych; koszty ubezpieczenia mogą znacznie różnić się w zależności od oferty i powinny być uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu.  

Dlaczego warto znać wszystkie koszty?

Znajomość wszystkich opłat, które wpływają na koszt kredytu jest niezbędna do tego, aby ocenić czy dana oferta jest rzeczywiście korzystna. Wiedza ta pozwala również na porównanie ofert różnych instytucji finansowych i wybór tej najbardziej odpowiedniej. Ignorowanie opłat dodatkowych może skutkować sytuacją, w której będziemy zmuszeni ponieść znacznie wyższe koszty kredytu niż początkowo zakładaliśmy. 

Ryzyka i pułapki

Zwykliśmy postrzegać banki w kategorii rzetelnych i uczciwych. Nic więc dziwnego w tym, że wielu kredytobiorców wciąż traktuje analizę umowy kredytowej jako działanie nad wyraz. Tymczasem ocena umów kredytów frankowych ujawniła szereg nadużyć ze strony instytucji finansowych, które skutkowały rosnącymi kosztami kredytu, a w konsekwencji prowadziły do sytuacji, w której kredytobiorcy nie byli w stanie dłużej regulować swoich zobowiązań. Obecnie różnego rodzaju pułapki i niedociągnięcia identyfikujemy w umowach kredytów konsumpcyjnych, co daje podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Na co zatem warto zwrócić uwagę podczas oceny umowy kredytowej?

Jednym z najczęstszych błędów jest podpisanie umowy bez dokładnego zrozumienia jej treści. Tak postępuje wielu konsumentów. Często straszy się nas, że możemy nie uzyskać środków o które wnioskujemy, co po przyznaniu kredytu skutkuje bardziej pobieżną analizą i oceną treści umowy. To poważny błąd, zwłaszcza w obliczu praktyk, jakich dopuszczają się instytucje finansowe. 

Opłaty ukryte i dodatkowe koszty

Niektóre umowy kredytowe zawierają opłaty lub dodatkowe koszty, które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka. Tymczasem mogą one znacząco wpłynąć na ostateczny koszt kredytu. Aby tego uniknąć przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na wszystkie koszty dodatkowe, które omówiliśmy już we wcześniejszej części tego artykułu:

 • opłaty administracyjne,
 • prowizje za wcześniejszą spłatę, 
 • opłaty za ubezpieczenie kredytu,
 • inne koszty.

Kary i sankcje umowne

Niektóre instytucje finansowe zawierają w umowach klauzule dotyczące kar i sankcji umownych. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie rat. Kary i sankcje umowne mogą być bardzo dotkliwe, dlatego warto o nich wiedzieć i pamiętać. 

Analiza umowy kredytowej 

Najlepszym sposobem na ocenę umowy kredytowej jest jej analiza. Analizę umowy kredytowej możesz zlecić zaufanej Kancelarii. Co ważne, analizie możesz poddać zarówno umowę przed, jak i po jej podpisaniu. Obowiązujące prawo przewiduje szereg narzędzi, dzięki którym możesz dochodzić swoich praw od nierzetelnej instytucji finansowej nawet po spłacie kredytu. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Kontakt w sprawie pomocy prawnej ze strony kancelarii Adam Saj

  Imię *

  Nazwisko

  Adres email *

  Numer telefonu

  Twoja wiadomość *

  Załącznik plik (zip, doc, jpg)

  Wysyłając nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytania – W takim przypadku Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. lit. a RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres administratora danych osobowych. Jeśli za pośrednictwem formularza wyślesz nam umowy lub inne dokumenty w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie należytego wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

  Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych dowiesz się z naszej Polityki prywatności