Idź do treci

Wypełnij formularz

i sprawdź jak możemy Ci pomóc!

  Kontakt w sprawie RODO do pomocy prawnej ze strony kancelarii Adam Saj

  Imię *

  Nazwisko

  Adres email *

  Numer telefonu

  Twoja wiadomość *

  Załącznik plik (zip, doc, jpg)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi przez Administratora polegającej na przekazaniu moich danych osobowych oraz wszelkiej dokumentacji sprawy, w tym umów kredytowych wraz z załącznikami, raportów BIK, dokumentacji medycznej, polis ubezpieczeniowych itp.) Adamowi Sajowi prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego Adam Saj (adres: Obrońców Pokoju 17, lok. 2 20-030 Lublin) wpisaną do CEiDG pod numerem REGON 061618600 identyfikującemu się numerem NIP 7132988325.

  Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Saj prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Adam Saj wpisaną do CEiDG pod numerem REGON 061618600 identyfikujący się numerem NIP 7132988325.
  Siedziba Administratora Danych Osobowych Obrońców Pokoju 17, lok. 2 20-030 Lublin.

  Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych dlatego we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z właścicielem kancelarii Radcą Prawnym Adamem Sajem wysyłając korespondencję tradycyjną na adres siedziby ADO, wysyłając e-mail na adres kontakt@adamsaj.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 81 307 90 90.

  Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych dowiesz się z naszej Polityki prywatności