Modele współpracy

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby Klientów Kancelarii, jak też różnorodność środowiska prawnego, w którym funkcjonują, proponuję szeroki wachlarz możliwych modeli współpracy:

Umowy doradztwa prawnego w poszczególnych sprawach

 • forma przewidziana dla zleceń obsługi postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych,
 • wynagrodzenie Kancelarii określane jest za cały projekt przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, możliwe przyjęcie zasad rozliczeń uzależnionych od efektu działań Kancelarii.

Obsługa prawna on-line

 • niezawodna forma w przypadku zleceń dotyczących sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, opracowania strategii działania, analizy i oceny umowy,
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego
 • wynagrodzenie Kancelarii określane jest za cały projekt przed przystąpieniem do realizacji zlecenia

Umowa ryczałtowa na obsługę prawną

 • umowa abonamentowa z limitem lub bez limitu godzin
 • pełen zakres obsługi prawnej i podatkowej
 • możliwość ustalenia obecności radcy prawnego w siedzibie Klienta
 • stały i szybki dostęp do prawników Kancelarii
 • bezpieczeństwo prawne przy niskich kosztach obsługi

Obsługa prawna typu „GORĄCA LINIA”

 • bardzo szybie tempo realizacji zlecenia
 • wynagrodzenie Kancelarii rozliczane w oparciu o stawkę godzinową

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Saj jest otwarta na oczekiwania Klientów, co dotyczy również formy prawnej świadczonych usług.